Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Програми підвищення кваліфікації

Центр енергозбереження та енергоменеджменту при НТУ «Дніпровська політехніка» організовує курси підвищення кваліфікації співробітників підприємств у відповідності до затверджених в Міністерстві освіти і науки України навчальних програм:


"ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ"

Навчальна програма курсів для фахівців інженерно-технічного складу
Назва дисципліни Всьо-
го
Лек-
цій
Се-
мі-
на-
рів
-
прак-
тик
Те-
мат.
ди-
ску-
сій
1. Загальні питання енергозбереження та охорони навколишнього середовища
(30 годин)
1. Національна політика з питань енергетики та охорони навколишнього середовища 1 1

2. Енергетичний менеджмент (основні поняття) 2 2

3. Основи енергетичного нагляду та аудиту 3 3

4. Контроль і нормалізація енерговикористання 4 4

5. Побудова системи енергоменеджменту на об'єкті (основні засади) 2 2

6. Вибір типу енергії та енергоносія 1 1

7. Огляд енергетичних технологій 5 4
1
8. Фінансова оцінка енергетичних проектів 3 3

9. Маркетинг та інвестиції в енергоменеджменті 4 4

10. Керівництво та впровадження енергетичних проектів 2 2

11. Інформаційне забезпечення енергоменеджменту 1 1

12. Методи навчання та робота з персоналом 2 2

2. Технічні дисципліни оновлення базових знань
(62години)
1. Вимірювальні прилади і системи 6 4 2
2. Управління потужністю 2


3. Тарифи на електричну енергію (оглядово) 4


4. Правила функціонування енергоринку 3 2
1
5. Освітлення 1


6. Електричний привод 7 4 2 1
7. Електротехнологічні установки 4 4

8. Когенерація 7 4 2 1
9. Процеси горіння 7 4 2 1
10. Теплова ізоляція 7 4 2 1
11. Поновлювані джерела енергії 14 7 4 3
3. Спецкурси для викладачів курсів промислового напряму
(59 годин)
1. Харчова промисловість 5 4 1
2. Агропереробна промисловість 3 3 1
3. Виробництво сталі та чавуну 3 2 1
4. Центральне теплозабезпечення: будівництво установок та підстанцій 8 5 2 1
5. Центральне теплозабезпечення: мережі центрального теплозабезпечення і сучасні концепції систем 14 7 4 3
6. Виробництво кольорових металів 4 3 1
7. Хімічна промисловість 6 3 2 1
8. Будівництво та будівельні матеріали 3 2
1
9. Лісова (паперова) промисловість 4 2 1
10. Виробництво скла та пластмас 3 2 1
11. Гірничодобувна промисловість 3 2 1
12. Легка промисловість 3 2
1

Всього: 151 105 29 17


"ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АУДИТ"

Навчальна програма для оновлення базових знань фахівців, які мають досвід роботи в цій сфері та проходять повторний курс навчання
Назва дисципліни Всьо-
го
Лек-
цій
Се-
мі-
на-
рів
-
прак-
тик
Те-
мат.
ди-
ску-
сій
1. Загальні питання енергозбереження та охорони навколишнього середовища
(8 годин)
1. Національні та глобальні питання енерговикористання й енергозбереження 1 1

2. Законодавчі аспекти енерговикористання та енергозбереження 1 1

3. Методологія та методи енергетичного аудиту 3 2 1
4. Джерела енергії та вибір типу енергоносія 1 1

5. Оцінка енергетичних проектів 2 1 1
2. Технічні дисципліни оновлення базових знань
(13 годин)
1. Вимірювальні прилади і системи 1 1

2. Освітлення 1 1

3. Електричний привод 1 1

4. Котли. Пара та її використання 1 1

5. Охолодження 1 1

6. Стиснене повітря 1 1

7. Когенерація 1 1

8. Теплова ізоляція 1 1

9. Утилізація теплоти 1 1

10. Центральне теплозабезпечення 1 1

11. Енергозбереження в будівлях 2 1 1
12. Поновлювані джерела енергії 1 1


Всього: 21 18 3 0


"ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АУДИТ"

Навчальна програма для фахівців інженерно-технічного складу
Назва дисципліни Всьо-
го
Лек-
цій
Се-
мі-
на-
рів
-
прак-
тик
Те-
мат.
ди-
ску-
сій
1. Загальні питання енергозбереження та охорони навколишнього середовища
(16 год.)
1. Національні та глобальні питання енерговикористання й енергозбереження 3 2
1
2. Законодавчі аспекти енерговикористання 2 2

3. Методологія та методи енергетичного аудиту 4 4

4. Джерела енергії та вибір типу енергоносія 2 2

5. Оцінка енергетичних проектів 5 3 1 1
2. Технічні дисципліни оновлених базових знань
(52 год.)
1. Вимірювальні прилади і системи 6 4 2
2. Освітлення 2 1 1
3. Електричний привод 4 2 1 1
4. Електротехнологія 3 2 1
5. Пара та її використання 4 2 1 1
6. Охолодження 4 2 1 1
7. Стиснене повітря 2 1 1
8. Процеси горіння 4 2 1 1
9. Когенерація 4 2 1 1
10. Теплова ізоляція 3 1 1 1
11. Утилізація теплоти 2 1 1
12. Центральне теплозабезпечення 4 2
1
1З. Енергозбереження в будівлях та будматеріали 4 2
1
14. Поновлювані джерела енергії 6 4 1 1
3. Спеціальні курси для промисловості
(38 год. за вибором)
1. Гірничодобувна промисловість 3 2 1
2. Виробництво сталі та чавуну 3 2 1
3. Виробництво кольорових металів 4 3 1
4. Хімічна промисловість 6 3 2 1
5. Нафтопереробна та газова промисловість 3 2
1
6. Машинобудівна промисловість 3 2 1
7. Агропереробна промисловість 3 2 1
8. Лісова (паперова) промисловість 4 2 1 1
9. Виробництво скла та пластмас 3 2 1
10. Харчова промисловість 3 2 1
11. Легка промисловість 3 2
1

Всього: 106 65 26 15


"ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АУДИТ"

Навчальна програма для фахівців регіональних спеціалізованих груп щодо забезпечення проведення енергетичних обстежень об'єктів МОН України
Назва дисципліни Всьо-
го
Лек-
цій
Се-
мі-
на-
рів
-
прак-
тик
Те-
мат.
ди-
ску-
сій
1. Загальні питання енергозбереження та охорони навколишнього середовища
(17 годин)
1. Національні та глобальні питання енерговикористання й енергозбереження 3 2
1
2. Законодавчі аспекти енерговикористання та енергозбереження 2 2

3. Методологія та методи енергетичного аудиту 5 4 1
4. Джерела енергії та вибір типу енергоносія 2 2

5. Оцінка енергетичних проектів 5 3 1 1
2. Технічні дисципліни оновлення базових знань
(28 годин)
1. Вимірювальні прилади і системи 6 4 2
2. Освітлення 2 1 1
3. Електричний привод 2 1 1
4. Котли. Пара та її використання 2 2

5. Охолодження 2 2

6. Стиснене повітря 1 1

7. Когенерація 2 2

8. Теплова ізоляція 1 1

9. Утилізація теплоти 2 1 1
10. Центральне теплозабезпечення 2 2

11. Енергозбереження в будівлях 4 2 1 1
12. Поновлювані джерела енергії 2 2

3. Курси для представників спеціалізованих груп з енергозбереження об'єктів МОН України
(25 годин)
1. Проблеми енергозбереження об'єктів МОН України 3 2
1
2. Питання екобезпеки та техніки безпеки 3 2 1
3. Кондиціювання, вентиляція й опалення 3 2 1
4. Системи автоматики 2 1 1
5. Енергообстеження будівель 6 2 3 1
6. Енергоменеджмент громадських будівель 2 1 1
7. Практикум енергообстеження. Випускна робота 6
5 1

Всього: 70 44 20 6


"ОСНОВНІ ШЛЯХИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ"

Навчальна програма курсів для інспекції з енергозбереження
Назва предмету Кількість годин День занять
1 . Загальні питання енергозбереження та охорони навколишнього середовища
(12 годин)
1. Зміст курсів та процес навчання в Центрі 1 1
2. Огляд питань національної енергетики й енергозбереження 2
3. Політика ЄС в енергетиці та питаннях охорони навколишнього середовища 1
4. Вступ до енергетичного менеджменту 1
5. Вибір типу енергії та енергоносія 2
6. Методи енергетичного нагляду та аудиту 3 2
7. Методи енергетичного контролю і планування 2
2. Технічні дисципліни (оновлення базових знань)
(15 годин)
8. Вимірювальні прилади і системи 2 2
9. Освітлення 1 3
10. Регульований електропривод 1
11. Охолодження 1
12. Пара та ії використання 2
13. Котли (бойлери) 1
14. Стиснене повітря 1
15. Комбіноване виробництво теплової та електричної енергії 2 4
16. Утилізація теплоти 1
17. Високотемпературні процеси 1
18. Ізоляція 2
3. Загальні питання менеджменту енергетичного проекту та фінансової оцінки
(7 годин)
19. Фінансова оцінка енергетичних проектів 2 5
20. Семінар 1
21. Менеджмент енергетичних проектів 2
22. Резервний час 1
23. Оцінка курсу, дискусія 1

Всього: 34


"ШЛЯХИ, ЗАСОБИ ТА МЕТОДИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ"

Навчальна програма курсів для представників обласної адміністрації, відповідальних за енергозбереження
Назва предмету Кількість годин День занять
1. Загальні питання енергозбереження та охорони навколишнього середовища
(14 годин)
1. Зміст курсів та процес навчання в Центрі разом з практичним ознайомленням з обладнанням Центру 1 1
2. Огляд питань національної енергетики й енергозбереження (законодавчі аспекти) 3
3. Політика ЄС в енергетиці та питаннях охорони навколишнього середовища 2
4. Вступ до енергетичного менеджменту 1
5. Вибір типу енергії та енергоносія 2 2
6. Методи енергетичного нагляду й аудиту 2
7. Методи енергетичного контролю і планування 3
2. Технічні дисципліни (оновлення базових знань)
(7 годин)
1. Актуальні питання електрозбереження 2 3
2. Актуальні питання теплозбереження в спорудах 2
3. Теплозбереження у виробничих процесах та системах 3
3. Загальні питання менеджменту енергетичного проекту і фінансової оцінки
(15 годин)
1. Фінансова оцінка енергетичних проектів 3 4
2. Семінар 4
3. Менеджмент енергетичних проектів 2 5
4. Екскурсія на підприємство 4
5. Резервний час 1
6. Оцінка курсу, дискусія 1

Всього: 36
© 2006-2023 Інформація про сайт